مختصری از من

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۲
  پارس آنلاین
  سخت افزار و شبکه/ نصب مودم

دانش تخصصی

 • نرم افزار کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: کردانی
دانش تخصصی
 • نرم افزار کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: کردانی
https://.com