مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1376 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندس متالورژی
    /دانشگاه آزاداسلامی / معدل 15
https://.com