مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه جامع علمی کاربردی / معدل 15.04

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس فناوری
 • مرداد ۱۳۸۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران (نوسا)
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس بشتیبانی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • شبکه و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: Network+
 • شبکه و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • شبکه و سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNP

ابزار و نرم افزار

 • Tems Investigation
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • شبکه و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: Network+
 • شبکه و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • شبکه و سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNP
https://.com