مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  فوق دیپلم فوق دیپلم برق
  گرایش برق /دانشگاه خانه کارگر

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۶
  مخابرات
  تاسیسات

  توضیحات: مخابرات برج همراه-خابرات مکزی م امام خمینی -بیمارستان سینا-دانشگاه علوم پزشکی ایران
  با شرکت های تاسیساتی سماله و....

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • برق
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تاسیسات حریرتی و برودتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com