مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1386
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش صنعتی /دانشگاه دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  ایران آوندفر
  بازاریابی و فروش/ ویزیتور
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  کیمیای عافیت
  بازاریابی و فروش/ نماینده علمی و فروش
 • بهمن ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۶
  پخش ارشیا داروی ایرانیان
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش(ویزیتور)
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۲
  شفق دانا
  خرید و تدارکات زنجیره تامین/ مسئول انبار
https://.com