مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد فيزيك
  /دانشگاه اتمي مولكولي-پلاسما

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • نقاشي/موسيقي/هنرهاي دستي

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com