مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    کارشناسی حسابداری
    /دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
  • 1392 تا 1394
    فوق دیپلم حسابداری
    /دانشگاه صبح صادق
https://.com