مختصری از من

درامر فروش وبازاریاب همیشه سعی وتلاش نموده با مطالعه کتاب وشرکت درکنفرانسها و.....به اطلاعات روز فروش دست یافته تا بتوان از آن برای باز نمودن بعضی گره های فروش یا در پیشرفت یک شرکت ویا یک تیم بهره برد.
مسلط به فروش گرم وسرد
آشنایی با ترفندهای فروش
جذب وآموزش بازاریاب
منطقه بندی ناحیه بندی مسیر بندی
جذب مشتری وطبقه بندی مشتریان
اعتبار دهی مشتریان
تغییر روند صعودی در پیشرفت فروش وهمچنین سهم قفسه وبازار
تهیه فرمهای گزارشگیری ولیست مسیر
مهارت در انجام مذاکره وبرقراری ارتباط جهت عقد قرارداد های فروش
توانایی اجرا وایجاد فروش دراستانها وشهرستانها
و.......
درصورت موافقت جهت همکاری وباتوجه به خواسته های شرکت قبل از هر اقدامی برنامه کاری اینجانب تقدیم میشود.

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1382
  کارشناسی مدیریت
  گرایش دولتی /دانشگاه آزاد اسلامی

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۵
  شرکت پخش جهانی نماینده انحصاری موادغذایی مجید،شیما ماکارون
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش

  توضیحات: درزمان شروع به همکاری شرکت با مشکلات مالی و بی نظمی در سیستم فروش وتوزیع مویرگی مواجه بود،در بدو شروع اقدام به جمع آوری تمامی طلبها از مشتریان وحتی بازاریابهای بدهکاری که قطع همکاری کرده بودند، بد حساب شده وسپس با جذب با زاریاب وآموزش وهمراه با برنامه های مکتوب فروش بصورت مرحله به مرحله وتعریف شرح وظایف بازاریاب ،موزع،انباردار وحتی حسابدار جهت جلوگیری از اشتباهات قبلی وبا اعتبار دهی به مشتریان وتقسیم بندی آنها و......وباسامان گرفتن شرکت توانستیم با سرکتهای دیگر تولیدی قرداد انحصاری ببندیم.بعنوان مثال شیما ماکارون ،دوغ صبرا ودرآخر هم شرکت آرایشی بهداشتی گلان.ولی متاسفانه به دلیل عمل نکردن به تعهداتشان باعث قطع همکاری از طرف اینجانب شد.

 • اسفند ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت ثمین نماینده انحصاری شرکت شوینده بهداشتی هنکل پاک وش
  بازاریابی و فروش/ مدیر مرچندایزر وسرپریت حومه شرق

  توضیحات: در شرکت مذکور مسئول مرچندایزر بوده وبعلت ضعف فروش در مناطق حومه مخصوصا در پودر پرسیل مدیران شرکت به دلیل مطلع بودن از تواناییها ی اینجانب سرپرستی حومه را واگذار کردن،که به دلیل موفقیت درامر فروش ورضایت مدیر ان جوایز به همراه سفر به مشهد مقدس را به تیم فروش حومه اهدا نمودن.
  دلیل قطع همکاری با شرکت پخش ثمین مشکلات به وجود آمده درشرکت بعلت قطع همکاری شرکت هنکل واعطای نمایندگی به شرکت پنبه ریز.

 • بهمن ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۸۷
  شرکت لبنیات وبستنی میهن
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش

  توضیحات: رضایت کارفرما ازاینجانب درامر فروش ومسلط بودن به حسابرسی فروش با تغییر نرم افزار از پاتریس به ورانگر جهت آموزش نیروها به شعبات میهن در استانها اعزام میشدم.
  دلیل قطع همکاری به علت انجام ندادن خواسته مدیر شرکت میباشد :بعداز انجام ماموریتهای محوله جهت آموزش ،از اینجانب خواستن که بصورت دائمی فعالیت خودرا بعنوان مسئول فروش درشیراز ادامه دهم ولی بعلت شرایط خانوادگی (شاغل بودن همسرم بعنوان دبیر وانتقالی ندادن وشاید از دست دادن شغلش)نتوانستم وهمین امر وهمچنین قاطع بودن مدیران شرکت در دستوراتشان موجب قطع همکاری از طرف شرکت میهن شد.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • پاتریس،ورانگر،پیام،پاندا ومسلط به word و Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com