مختصری از من

به عنوان شخصی که در ضمینه قطعات خودرو سازی فعالیت داشتم دوست دارم تجربیات خود را در اختیار سازمان مرتبط ارایه نمایم.در مقابل بیشتر انگیزه من اموزش و کسب اطلاعات بیشتر در زمینه خودرو سازی وصنعت باروحیه بالا و خستگی ناپذیر میباشد .

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها /دانشگاه ازاد ابهر / معدل 14.23

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  فرافوم
  مهندسی صنایع/ سرپرست کیفیت

  توضیحات: انجام امور ازمایشگاهی. تهیه BOM. تهیه SQA. انجام SPC.انجام امور ارسالی ساپکویی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۳
  پنجره چشم انداز
  مهندسی صنایع/ سرپرست تولید

  توضیحات: انجام تمام امور تولیدی.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  شرکت در کلاس بازرسی کنترل کیفیت در سازمان الکتروژن به عنوان کمک استاد

پروژه ها

 • 1395
  جایزه ملی کیفیت در مجموعه لوله گستر خادمی
  تضمین

  توضیحات: کسب جایزه با امتیاز 450

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بازرسی کیفیت.
  60% Complete
  عنوان مدرک: ISO9001-2008. SQA

ابزار و نرم افزار

 • WORD,MINITAB,EXCEL.POWER POINT.
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازرسی کیفیت.
  60% Complete
  عنوان مدرک: ISO9001-2008. SQA
https://.com