مختصری از من

انگیزه و پشتکار بالا جهت انجام امور محوله ، روابط عمومی خوب ، انتقاد پذیر .

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد زمین شناسی
  گرایش نفت /دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند / معدل 16.75
 • 1385 تا 1390
  کارشناسی مهندسی معدن
  گرایش اکتشاف /دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه / معدل 14.5

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مشارکت در NGO
 • ادبیات داستانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com