مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
    گرایش طراحی کاربردی /دانشگاه ولیعصر رفسنجان / معدل 18.06
https://.com