مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه سهروردی قزوین

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  کارگاه تولیدی نوین هیدرولیک
  مالی و حسابداری/ مالی و اداری

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com