مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی ارشد شیمی
    گرایش تجزیه /دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) / معدل 19

پیشینه شغلی

  • دی ۱۳۹۳ تا هم اکنون
    شرکت شیمی صنعت فرزان
    مهندسی شیمی/ مسئول آزمایشگاه و کنترل کیفیت
https://.com