مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد بیولوژی سلولی و مولکولی
  گرایش میکروبیولوژی /دانشگاه غیرانتفاعی ربع رشید تبریز / معدل 18.39
 • 1388 تا 1393
  کارشناسی بیولوژی سلولی و مولکولی
  گرایش میکروبیولوژی /دانشگاه سراسری مراغه / معدل 13.56

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۶ تا آبان ۱۳۹۶
  آزمایشگاه تشخیص طبی درمانگاه پدافند هوایی ارتش منطقه شمالغرب کشور
  / سرباز آزمایشگاه

  توضیحات: مسئول خونگیری و انجام تست های CBC و تست های بیوشیمیایی و UA و UC و BHCG و...

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  شرکت در هجدهمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی در قالب 1 عدد پوستر و 1 سخنرانی
 • 1395
  شرکت در هفدهمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی در قالب 2 عدد پوستر
 • 1394
  شرکت در هشتمین کنگره بین المللی علوم آزمایشگاهی بالینی در قالب 1 عدد پوستر

پروژه ها

 • 1394
  Study of Lactobacillus delbrueckii on Oxidative Stress, Blood Glucose, Sestrin 2, Sestrin 3, Fetuin A and GAS 6 in Diabetic Mice
  مجری

  توضیحات: چاپ 2 مقاله از این پروژه
  اخذ 5 مدرک کنگره بین المللی از این پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • خونگیری و انجام تست های CBC و تست های بیوشیمیایی و UA و UC و BHCG و... در آزمایشگاه تشخیص طبی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ELISA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PCR
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • خونگیری و انجام تست های CBC و تست های بیوشیمیایی و UA و UC و BHCG و... در آزمایشگاه تشخیص طبی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com