مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی تسلیحات
  گرایش سلاح /دانشگاه صنعتی مالک اشتر / معدل 16.74
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش ساخت و تولید /دانشگاه تبریز / معدل 15.37

دانش تخصصی

 • تخصص در زمینه ساخت وتولید ( طراحی قالب های پرس، طراحی برنامه C.N.C، طراحی مدارهای پنوماتیک، عملیات حرارتی فولادها، طراحی جیگ و فیکسچرهای صنعتی و طراحی قالب های انواع روش های ریخته گری)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • دینامیک پرواز و آیرودینامیک موشک و راکت ها(بالستیک خارجی) و شبیه سازی مسیر پرواز
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل بالستیک داخلی سلاح
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مبانی طراحی موشک و سلاح
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Solidworks Premium (طراحی حرفه ای قطعات صنعتی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ansys (نرم افزار مهندسی CAEبمنظور تحلیل تنش و کرنش و ... بعد از طراحی قطعات)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Catia (نرم افزار CADو CAEبمنظور طراحی و تحلیل قطعات صنعتی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MATLAB (نرم افزار برنامه نویسی بمنظور حل مسائل مهندسی پیچیده و حل معادلات دیفرانسیل غیر خطی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Powermil (نرم افزار CAMبمنظور تحلیل مراحل ساخت و استخراج برنامه)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MD یا Missile Datcom (نرم افزار استخراج ضرایب آیرودینامیکی پرتابه ها بخصوص موشک و گلوله ها)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Festo fludsim (نرم افزار طراحی مدارهای پنوماتیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تخصص در زمینه ساخت وتولید ( طراحی قالب های پرس، طراحی برنامه C.N.C، طراحی مدارهای پنوماتیک، عملیات حرارتی فولادها، طراحی جیگ و فیکسچرهای صنعتی و طراحی قالب های انواع روش های ریخته گری)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • دینامیک پرواز و آیرودینامیک موشک و راکت ها(بالستیک خارجی) و شبیه سازی مسیر پرواز
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل بالستیک داخلی سلاح
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مبانی طراحی موشک و سلاح
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com