مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش ایمنی صنعتی /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  ساینا عملیات هوشمند
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی

  توضیحات: I have been working for this company since 23rd Aug 2013 till now. I work as HR
  Manager. My Responsibilities are:

  Updating and maintaining employee benefits, employment status, and similar records
  Performing payroll and benefits audits and recommending any correction action
  Creating and distributing documents
  recruitment and selection
  Orienting new employees to the organization
  Processing payroll, which includes ensuring vacation and sick time are tracked in the system

 • مهر ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۲
  پخش داروی هجرت
  بازاریابی و فروش/ کارشناس بازرگانی
 • مرداد ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۱
  ساعی
  مالی و حسابداری/ حسابدار / منابع انسانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت کسب و کار (MBA)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حضور و غیاب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین کار و تامین اجتماعی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی و استقرار طبقه بندی مشاغل
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت کسب و کار (MBA)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حضور و غیاب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین کار و تامین اجتماعی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی و استقرار طبقه بندی مشاغل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com