مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مديريت تكنولوژي
  گرایش سياست‌هاي تحقيق و توسعه /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب / معدل 18.63
 • 1375 تا 1382
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تحليل سيستم‌ها /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۸۴ تا هم اکنون
  سايپا
  تحلیل کسب و کار و صنعت/ رئيس اداره تحليل محيط كلان
 • خرداد ۱۳۸۴ تا هم اکنون
  بهسازان انرژي گستر
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مشاور مديرعامل
 • دی ۱۳۷۹ تا اسفند ۱۳۸۴
  سايپا آذين
  مهندسی صنایع/ كارشناس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • مشاوره مدل تعالي سازماني و برنامه‌ريزي استراتژيك (بيش از60دوره) در همكاري با موسسه TUV و به صورت انفرادي

افتخارات

 • ارزياب ارشد جايزه ملي تعالي سازماني
 • ارزياب ارشد جايزه ملي كيفيت محصول
 • ارزياب جوايز سازمان ملي بهره وري ايران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی استراتژیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعالی سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استقرار محصول
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مديريت سيستم و فرآيند
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Ms Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ms Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی استراتژیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعالی سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استقرار محصول
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مديريت سيستم و فرآيند
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com