مختصری از من

پروژه ها

 • 1395
  رها - ارس - DTS
  مدیر عامل

  توضیحات: نرم افزار هتلداری و رزرواسیون کاملا آنلاین - نرم افزار فروش بلیط سیستمی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • تولید نرم افزار هتلداری کاملا آنلاین
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت داتیس نگارنده رها توس
https://.com