مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش مدیزیت بازاریابی /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 16
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت
  گرایش دولتی /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 14.21

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت مهندسی سپیدکار
  منابع انسانی و آموزش/ اداری

دانش تخصصی

 • ICDL
  0% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  0% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com