مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    دیپلم كامپيوتر
    گرایش نرم افزار
https://.com