مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه ازاد اسلامی

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۴
  بیمه توسعه
  نماینده حقیقی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک: فوق لیسانس منابع انسانی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک: فوق لیسانس منابع انسانی
https://.com