مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش شبکه /دانشگاه علمی کاربردی امیر کبیر / معدل 17.5

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت آتوپیا
  سخت افزار و شبکه/ بازیابی تخصصی اطلاعات

  توضیحات: کار با سخت افزار تخصصی بازیابی اطلاعات pc3000

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مطالعات اجتماعی- ورزش شنا

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بازیابی تخصصی اطلاعات- تعمیرات تخصصی لب تاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس شبکه

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار ها و سخت افزار بازیابی اطلاعات
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازیابی تخصصی اطلاعات- تعمیرات تخصصی لب تاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس شبکه
https://.com