مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ساخت وتولید
  گرایش ماشین ابزار /دانشگاه اندیشمندلاهیجان / معدل 17.02

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  ایران جوب
  اپراتورcnc
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  پارس شهاب
  تولید
 • دی ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۲
  سندن ایرانیان
  اپراتور cnc
 • مهر ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۸۷
  محورکاران سایپا
  جوشکاری co2

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Power Mill
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com