مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی پزشکی
  گرایش بیوالکتریک /دانشگاه بین المللی امام رضا

پروژه ها

 • 1395
  نحوهی انتقال سلول های بنیادی بوسیله ی جریان الکتریکی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شنا
 • والیبال
 • شنا
 • والیبال

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSpice
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PSpice
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ptc(pars talk coledge)
https://.com