مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد اسلامی اراک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری
  20% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مقدماتی
 • حسابداری مالی هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • mini plc
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • bascom
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com