مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع معدنی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت شبکه گستر ساینا
  مسئول دفتر/ کارمند
 • آذر ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۲
  سازمان ملی استاندارد ایران
  مهندسی شیمی/ کارآموز

  توضیحات: کلیه آزمایش های مربوط به روغن موتور
  آزمایش ویسکوزیته در دمای 100درجه و 40درجه
  آزمون مربوط به فلش
  آزمون نقطه اشتعال
  TBN
  ....

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی نسبی با WORD آشنایی نسبی با EXCEL
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com