مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش ژئوتکنیک /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 15.4
 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران - عمران /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 13

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس خصوصی دروس اصلی کارشناسی عمران شامل : استاتیک - مقاومت مصالح - تحلیل سازه ها - خاک - پی و ... از سال 93 تا کنون

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com