مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1393
    کارشناسی روان شناسی
    /دانشگاه آزاد / معدل 16
  • 1388 تا 1390
    فوق دیپلم مکانیک
    گرایش سیالات /دانشگاه سنندج / معدل 18
https://.com