مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت
  گرایش دولتی /دانشگاه علامه طبابایی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com