مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش بازرگانی /دانشگاه غیر انتفاعی خیام / معدل 14.28
 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش بازرگانی /دانشگاه غیر انتفاعی کاویان / معدل 14.65

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  موکت نگین مشهد
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: ثبت اسناد حسابداری ، ارسال معاملات فصلی ، ارزش افزوده

 • مرداد ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت سبز کاج شرق
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار ICDL
 • مالیات بر ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک: کواهینامه مالیات بر ارزش افزوده
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار ICDL
 • مالیات بر ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک: کواهینامه مالیات بر ارزش افزوده
https://.com