مختصری از من

انعطاف پذیر تعهد و با انگیزه خدمت حل مسئله و تصمیم گیری بموقع خلاقیت و نوآوری قابلیت کار تیمی (روحیه مشارکتی) مسئولیت پذیر و پاسخگوی منظم قانونمندمتخصص در امور استخدام

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1384
  کارشناسی ارشد M.B.A
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه علی گر - تهران / معدل 17

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴
  خودروسازان راین
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی و اداری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  اموزش نحوه نگارش متون اداری /
 • 1390
  اموزش اتوماسیون و اصول رزومه نویسی و قوانین کار

پروژه ها

 • 1388
  تحقیق و کاربرد پایانامه ها در امور استخدامی

افتخارات

 • 1392
  اجرا و پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل و نظام حقوق و دستمزد هماهنگ

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش موسیقی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: فوق لیسانس

ابزار و نرم افزار

 • اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • داشبوردهای سازمانی (OD)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • قانون کار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مصاحبه استخدامی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی و استقرار طبقه بندی مشاغل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مربی گری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • جانشین پروری (Succession Planning)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی انجام مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حضور و غیاب دنیای پردازش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجارت الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مباحث تخصصی منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبه بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق تجارت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی آموزشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: موسسه کیش
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: فوق لیسانس
https://.com