مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی طراحی پوشاک
  /دانشگاه فرهنگ و هنر واحد 38 / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  خانه فرهنگ نور دانش
  مدرس الگوسازی و دوخت لباس زنانه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای هورنما مربی و مدرس لباس زنانه آموزشگاه خانه دوخت صورتی مربی الگوسازی و دوخت لباس زنانه خانه فرهنگ وردآورد مدرس دوختهای سنتی و تزئینی خانه فرهنگ وردآورد مربی نقاشی و چاپ لباس خانه فرهنگ نور دانش مربی و مدرس الگوسازی و دوخت مانتو خانه فرهنگ نور دانش

افتخارات

 • 1395
  شایسته تقدریر در دومین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی و دوخت پوشاک
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مدیریت آموزشگاههای فنی و حرفه ای گواهینامه مربیگری آموزشگاههای فنی و حرفه ای
دانش تخصصی
 • طراحی و دوخت پوشاک
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مدیریت آموزشگاههای فنی و حرفه ای گواهینامه مربیگری آموزشگاههای فنی و حرفه ای
https://.com