مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش اجرائی /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 17.05
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه صنعتی شاهرود / معدل 17.79

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  ذوب آهن اصفهان
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس برنامه ریزی استراتژیک
 • بهمن ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت اریا الماس سپاهان
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • تیر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  ذوب آهن اصفهان
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ کارشناس نت

سوابق آموزشی پژوهشی

 •  چاپ مقاله "خصوصی سازی در ایران" در شماره سوم مجله علمی-تخصصی مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود  چاپ مقاله "بورس و اهمیت بازار بورس در اقتصاد"در شماره چهارم مجله علمی-تخصصی مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود  عضو هیات تحریریه مجله علمی-تخصصی مدیریت "داناک" دانشگاه صنعتی شاهرود  عضو هیات تحریریه مجله فرهنگی و اجتماعی "جهش"دانشگاه صنعتی شاهرود

پروژه ها

 • تحلیل نت کارخانه ذوب اهن
  کارشناس نت

افتخارات

 • مدیر مسئول نشریه علمی تخصصی مدیریت داناک و کسب رتبه برتر نشریات
  علوم انسانی در جشنواره نشریات منطقه سه کشور و کسب دو رتبه قابل تقدیر در جشنواره مذکور
 • مدیر مسئول نشریه علمی تخصصی مدیریت داناک و کسب رتبه برتر نشریات علوم انسانی در جشنواره نشریات منطقه سه کشور و کسب دو رتبه قابل تقدیر در جشنواره مذکور

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کتاب- موسیقی تمبک-خوشنویسی- فوتبال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تحقیقات بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل استراتژیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • زنجیره تامین و تدارکات
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO
  20% Complete
  عنوان مدرک: شرکت دانش گستر شریف شاهرود

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک: از دانشگاه صنعتی شاهرود
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تحقیقات بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل استراتژیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • زنجیره تامین و تدارکات
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO
  20% Complete
  عنوان مدرک: شرکت دانش گستر شریف شاهرود
https://.com