مختصری از من

دارای پروانه کسب ده ساله از اداره صنعت معدن می باشم .

دارای اخلاق و مشتری مداری .

مدیریت عالی در زمینه فعالیت و اموره مربوط به خود.

آشنایی به امور بیمه ای ....

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه حکیم نظامی / معدل 12

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  شعبه شرکت بهران فیلتر
  مالی و حسابداری/ آموزش انبار گردانی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  بانک ملت
  مالی و حسابداری/ آموزشی آشنای کامل با امور بانکی و حسابداری بانک
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۵
  صندوق قرضه الحسنه خصوصی
  مالی و حسابداری/ مسئول صندوق

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری صندوق
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزاری حسابداری هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری صندوق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com