مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی معماری
    گرایش معماری /دانشگاه A.B.A / معدل 16

پروژه ها

  • 1394
    پیمانکاری
    سرپرست کارگاهی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • بازیهای فکری(otelo.domino.londpos,...)

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • خلاقیت و نوآوری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری

دانش تخصصی

  • ICDL1,2
    80% Complete
    عنوان مدرک:
  • برق خودرو
    60% Complete
    عنوان مدرک:
  • تعمیرات موبایل
    60% Complete
    عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

  • AutoCAD
    80% Complete
    عنوان مدرک:
  • SketchUp
    80% Complete
    عنوان مدرک:

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
دانش تخصصی
  • ICDL1,2
    80% Complete
    عنوان مدرک:
  • برق خودرو
    60% Complete
    عنوان مدرک:
  • تعمیرات موبایل
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com