مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت ورزشی
  گرایش مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی /دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 • 1388 تا 1390
  کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
  /دانشگاه علامه طباطبایی تهران / معدل 17
 • 1384 تا 1387
  کارشناسی دبیری تربیت بدنی
  /دانشگاه پیام نور اردبیل / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com