مختصری از من

شخصی هستم که تخصص خودمو بتونم با افراد تیم و دیگران ب اشتراک بگذارم همراه با روحیه بالا برای انجام دادن امورات وخدمت به مردم شریف.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش معدنی /دانشگاه پیام نور کرمان / معدل 16.27

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۴
  بیمارستان نبی اکرم (ص)
  منشی آزمایشگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  شرکت در کنگره شیمی شهرستان یزد با ارائه دو مقاله پژوهشی با عنوان نانو اکسید مس

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شرکت در مراسمات مذهبی و ملی
 • شنا و والیبال
 • شرکت در اجتماعات فرهنگی و سیاسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تدریس و کارآزمایشگاهی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تدریس و کارآزمایشگاهی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com