مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی برق
    گرایش قدرت /دانشگاه آزاد / معدل 16.17

پیشینه شغلی

  • مهر ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۶
    دانشگاه
    مهندسی برق/ نماینده پیمانکار
https://.com