مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه علوم تحقیقات سمنان / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  گروه فراز اندیشان حکیم
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر دپارتمان معماری و عمران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار 3d max -vray
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Autodesk 3ds Max
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vray 3ds max
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales(فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار 3d max -vray
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com