مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش صنایع غذایی /دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت ریز مغذی آسیا (تولید غنی کننده آرد - پرمیکس)
  صنایع غذایی/ مسئول فنی
 • اسفند ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت تولید مواد غذایی ماهان سبز (تولید رب گوجه فرنگی)
  صنایع غذایی/ مسئول فنی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس زبان انگلیسی در اموزشگاه های کیش مهر و...
 • 1394
  تدریس زبان انگلیسی در اموزشگاه های کیش مهر و...
 • 1393
  تدریس زبان انگلیسی در اموزشگاه های کیش مهر و...
 • 1392
  تدریس زبان انگلیسی در اموزشگاه های کیش مهر و...

پروژه ها

 • 1395
  تدوین استاندارد پرمیکس آرد
  مسئول

  توضیحات: در حال تدوین می باشد...

دانش تخصصی

 • دوره کارآموزی در اداره استاندارد استان قزوین
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آزمایشات مواد غذایی کنسروی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره سیستم مدیریت کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک: ISO 9001
 • دوره نظام آراستگی
  100% Complete
  عنوان مدرک: 5S
 • دوره کارگاه کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره GMP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره کارگاه کالیبراسیون
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره ارگونومی و بهداشت محیط کار
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: IELTS ، TTC
دانش تخصصی
 • دوره کارآموزی در اداره استاندارد استان قزوین
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آزمایشات مواد غذایی کنسروی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره سیستم مدیریت کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک: ISO 9001
 • دوره نظام آراستگی
  100% Complete
  عنوان مدرک: 5S
 • دوره کارگاه کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره GMP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره کارگاه کالیبراسیون
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره ارگونومی و بهداشت محیط کار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com