مختصری از من

علاقه مند به کارهای تیمی و آموزشی

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازرگانی بین الملل /دانشگاه سراسزی - ارومیه / معدل 16.06
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه پیام نور جلفا

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مقاله :بررسی رابطه بین اتوماسیون اداری و رضایت ارباب رجوع، کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت آلمان- برلین 2016، پذیرش شده.
 • 1393
  نگارش پاین نامه با عنوان : بررسی رابطه بین استقرار سیستم اتوماسیون اداری و رضایت ارباب رجوع (مطالعه موردی سازمان تأمین اجتماعی شهرستان مرند)

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
https://.com