مختصری از من

شرح وظایف : شرکت در مناقصات و ارزیابی های کیفی شامل ( مناقصه احداث 13 دستگاه ساختمان های قوه قضاییه و دادسراهای تهران , مناقصه باغ موزه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران , مناقصه ساختمان بیمارستان دانشگاه آزاد علوم تحقیقات , مناقصه مجتمع مسکونی لاله صدر , ارزیابی ومناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی پارکینگ طبقاتی و باشگاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران , ارزیابی تکمیل ساختمان های اداری و ورزشی فرودگاه امام خمینی (ره) .....
تهیه ی گزارشات ماهیانه (برآورد میزان کار اجرایی تا کنون در پروژه بیمارستان 160 تختی سراب – شبستان ضلع جنوبی حرم امام خمینی ( ره) و...

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی شهرسازی
  /دانشگاه علامه زنجان / معدل 14.7

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۵
  انرژی سازه آبان
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس مناقصات و ارزیابی

پروژه ها

 • 1395
  بیمارستان روانی شهر شیراز
  کارشناس مناقصات و ارزیابی
 • 1395
  دادگستری کرمانشاه
  کارشناس مناقصات و ارزیابی
 • 1394
  مناقصه فرودگاه امام خمینی (ره)
  کارشناس مناقصات و ارزیابی
 • 1394
  مترو خط 2 قطار شهری شیراز
  کارشناس مناقصات و ارزیابی
 • 1394
  بیمارستان فیاض بخش تهران
  کارشناس مناقصات و ارزیابی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی تدبیر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • GIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی تدبیر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • GIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی تدبیر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • GIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com