مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی حسابدارى
  /دانشگاه فنى دكتر شريعتى / معدل 17.75
 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم حسابدارى
  /دانشگاه ١٧ شهريور (دختران كرج) / معدل 18.62
 • 1387 تا 1389
  دیپلم حسابدارى
  / معدل 18.5

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شركت شفا داروى پرشين
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • مرداد ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵
  شركت سام آراى افق
  مالی و حسابداری/ كارشناس حسابدارى
 • خرداد ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۴
  مدارس
  مالی و حسابداری/ حسابدار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تحقيق در رابطه با بررسى ارتباط بين قيمت نفت و شاخص بورس اوراق بهادار تهران

افتخارات

 • 1388
  رتبه سوم استانى مسابقات علمى و عملى هنرستان هاى فنى و حرفه اى كشور

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • صدور اسناد حسابدارى
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهيه ليست حقوق و بيمه و ماليات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهيه اظهارنامه ارزش افزوده و صورت معاملات فصلى
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آماده سازى اسناد جهت تحرير دفاتر قانونى
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحرير دفاتر قانونى
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی تدبیر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالى نوسا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • صدور اسناد حسابدارى
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهيه ليست حقوق و بيمه و ماليات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهيه اظهارنامه ارزش افزوده و صورت معاملات فصلى
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آماده سازى اسناد جهت تحرير دفاتر قانونى
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحرير دفاتر قانونى
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com