مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1389
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت سرویگاز (عضو گروه بوتان)
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش و بازاریابی

  توضیحات: راه اندازی CRM ، برگزاری نمایشگاه های متعدد داخلی و خارجی ، برگزاری سمینار خارجی ، استقرار سیستم رسیدگی به شکایات و سنجش رضایت مشتری مبتنی بر ISO10002,10004
  طرح بازاریابی 4 محصول

 • فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۰
  شرکت مهندسی کیان فرآیند
  بازاریابی و فروش/ مدیربازاریابی

  توضیحات: راه اندازی CRM

 • فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۸۹
  شرکت پتروصنعت شهباز
  مالی و حسابداری/ رئیس حسابداری

  توضیحات: راه اندازی نرم افزارهای حسابداری ، انبار و خزانه داری

 • شهریور ۱۳۸۵ تا اسفند ۱۳۸۸
  شرکت صدرفولاد گداختار
  مالی و حسابداری/ کارشناس حسابداری
 • اردیبهشت ۱۳۸۳ تا مرداد ۱۳۸۵
  صنایع تجهیزات نفت گداختار
  مالی و حسابداری/ کارشناس حسابداری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1388
  نگارش مقاله ترویجی با عنوان بازاریابی خدمات مهندسی که در نشریه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت و مجله مواد شیمیایی به چاپ رسید

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت بازاریابی (سازمان مدیریت صنعتی به مدت32ساعت)
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: بازاریابی و فروش در شرایط بحران(سازمان مدیریت صنعتی به مدت8ساعت)
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی فروش و بازاریابی حضوری(سازمان مدیریت صنعتی به مدت8ساعت)
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول و فنون مذاکره(سازمان مدیریت صنعتی به مدت4ساعت)
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: روانشناسی و مهندسی فروش (دانشگاه تهران به مدت12ساعت)
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: بازاريابي اينترنتي و برندينگ(Oxford Cert Universal Academyبه مدت12ساعت)
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول و روشهاي كنترل و بازگشت مشتري(ره آوران آفاق صنعت به مدت6ساعت)
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک: شرکت گداختار دوره ضمن خدمت به مدت16ساعت
 • رضایتمندی مشتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: رسیدگی به شکایات و سنجش رضایت مشتری مبتنی بر 10004.ISO10001.10002.10003 در TUV Academy به مدت24ساعت

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت بازاریابی (سازمان مدیریت صنعتی به مدت32ساعت)
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: بازاریابی و فروش در شرایط بحران(سازمان مدیریت صنعتی به مدت8ساعت)
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی فروش و بازاریابی حضوری(سازمان مدیریت صنعتی به مدت8ساعت)
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول و فنون مذاکره(سازمان مدیریت صنعتی به مدت4ساعت)
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: روانشناسی و مهندسی فروش (دانشگاه تهران به مدت12ساعت)
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: بازاريابي اينترنتي و برندينگ(Oxford Cert Universal Academyبه مدت12ساعت)
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول و روشهاي كنترل و بازگشت مشتري(ره آوران آفاق صنعت به مدت6ساعت)
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک: شرکت گداختار دوره ضمن خدمت به مدت16ساعت
 • رضایتمندی مشتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: رسیدگی به شکایات و سنجش رضایت مشتری مبتنی بر 10004.ISO10001.10002.10003 در TUV Academy به مدت24ساعت
https://.com