مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت
  گرایش کارافرینی /دانشگاه تهران / معدل 15.73

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  مقاله مدیریت اسلامی- تحقیق نرم افزاهای اجتماعی وب 2 - مصاحبه با یک کارافرین

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com