مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش طراحی فرآیندهای شیمیایی /دانشگاه تهران / معدل 17.38
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش طراحی فرآیندها /دانشگاه تهران / معدل 15.49

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۶ تا آبان ۱۳۹۶
  پترو شیمی مهرآموت پویا
  مهندسی شیمی/ مدیر کنترل برج و مدیر تولید

  توضیحات: کنترل و بهره برداری از برج های ناپیوسته و پیوسته
  مدیر تولید بخش شیرین سازی میعانات گازی
  مدیر تولید بخش تولید بنزین برای صادرات به عراق و افغانستان

 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  مجتمع ذوب فلزات فجر
  مهندسی شیمی/ کارشناس

  توضیحات: طراحی واحد بازیافت باتری لیتیمی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۴
  مهرآذر ماشین
  مهندسی شیمی/ مشاور فنی

  توضیحات: طراحی مبدل
  طراحی سیتسم های آب و فاضلاب
  پایپینگ

 • مهر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت پارس سپاهان
  مهندسی شیمی/ کارشناس

  توضیحات: امکان سنجی و طراحی واحد تولید لورازپام با استفاده از متیل آمین

 • فروردین ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۴
  مجتمع فنی تهران
  مهندسی شیمی/ مدرس

  توضیحات: تدریس نرم افزار های HYSYS ،
  ASPEN PLUS،
  FLUENT،
  MATLAB،
  COMSOL،

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری

دانش تخصصی

 • مهندسی شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: طراحی و شبیه سازی واحد های صنعتی به کمک نرم افزار HYSYS
 • مهندسی شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: طراحی و شبیه سازی واحد های صنعتی به کمک نرم افزار ASPEN PLUS
 • مهندسی شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: طراحی و شبیه سازی تجهیزات صنعتی به کمک نرم افزار FLUENT
 • مهندسی شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: طراحی مبدل حرارتی به کمک نرم افزار HTFS
 • مهندسی شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: طراحی، شبیه سازی و بهینه سازی به کمک MATLAB
 • مهندسی شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: انواع بهینه سازی به کمک الگوریتم های فرا ابتکاری و شبکه عصبی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: طراحی و شبیه سازی واحد های صنعتی به کمک نرم افزار HYSYS
 • مهندسی شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: طراحی و شبیه سازی واحد های صنعتی به کمک نرم افزار ASPEN PLUS
 • مهندسی شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: طراحی و شبیه سازی تجهیزات صنعتی به کمک نرم افزار FLUENT
 • مهندسی شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: طراحی مبدل حرارتی به کمک نرم افزار HTFS
 • مهندسی شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: طراحی، شبیه سازی و بهینه سازی به کمک MATLAB
 • مهندسی شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: انواع بهینه سازی به کمک الگوریتم های فرا ابتکاری و شبکه عصبی
https://.com