مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت پروژه و ساخت
  گرایش مهندسی مدیریت پروژه و ساخت /دانشگاه غیر انتفاعی لقمان حکیم
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت سحر مرغ کردان
  مهندسی عمران/ معماری/ ناظر و مدیر پروژه ساخت

  توضیحات: ساخت ۴ فارم پرورش مرغ شامل سوله و تاسیسات و ساختمان اداری

 • فروردین ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۲
  شرکت جمال صدرا خزر
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست و مدیر پروژه

  توضیحات: ساخت ساختمان و تاسیسات دولتی و خصوصی

 • فروردین ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  دفتر خدمات مهندسی۷۴۴ و دیسمان
  مهندسی عمران/ معماری/ دفتر خدمات مهندسی

  توضیحات: مشاوره و طراحی ساختمانهای مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
  مشاوره و طراحی ساختمانهای نظام مهندسی ساختمان

 • فروردین ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  شرکت ساختمانی وفاق طرح گلستان
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست و مدیر پروژه

  توضیحات: ساخت ساختمانهای دولتی و خصوصی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ETABS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com