مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی مدیریت اجرایی( مهندسی صنایع)
  /دانشگاه پیام نور بوشهر / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۵
  پارس جنوبی
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ مکانیک

  توضیحات: چند سال در بخش تعمیرات اساسی منطقه پارس جنوبی فعالیت داشته ام.

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کاربر کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ICDL 1 & 2 از سازمان فنی و حرفه ای
دانش تخصصی
 • کاربر کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ICDL 1 & 2 از سازمان فنی و حرفه ای
https://.com