مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
  گرایش زبان و ادبیات فارسی /دانشگاه پیام نور کرج / معدل 15
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
  گرایش زبان و ادبیات فارسی /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  انتشارات فرای علم
  کارمند اداری
 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  فرانگر زرفام
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
 • 1392
  تدریس زبان به دانش آموزان پایه اول تا ششم دبستان در دو مدرسه دخترانه سحر و پسرانه تکنیک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com