مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک
  گرایش الکترونیک دیجیتال /دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
 • 1389 تا 1391
  کارشناسی مهندسی الکترونیک
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان
 • 1385 تا 1388
  فوق دیپلم الکترونیک
  گرایش عمومی /دانشگاه شهید باهنر شیراز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کنترل و ابزار دقیق
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه‌ای شماره ۲ پسران شیراز
 • سیستم های هوشمند ساختمان
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای شماره ۲پسران شیراز
 • میکروکنترلر AVR
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه‌ای شماره ۲ پسران شیراز
 • (Entrepreneurship) کارآفرینی
  100% Complete
  عنوان مدرک: اداره کل کار و امور اجتماعی

ابزار و نرم افزار

 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bascom avr
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • FPGA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Electronic work bench /EWB
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ModelSim
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل و ابزار دقیق
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه‌ای شماره ۲ پسران شیراز
 • سیستم های هوشمند ساختمان
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای شماره ۲پسران شیراز
 • میکروکنترلر AVR
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه‌ای شماره ۲ پسران شیراز
 • (Entrepreneurship) کارآفرینی
  100% Complete
  عنوان مدرک: اداره کل کار و امور اجتماعی
https://.com